Spotkanie mikołajkowe dla osób z Trisomią 21


Data dodania: 2014-12-21 09:32:46

W sobotę 13 grudnia 2014 r. studentki III roku Pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dra Mariusza Garbca zorganizowały spotkanie mikołajkowe dla podopiecznych Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 TRISO.
+ więcej

Ważne! Rejestracja na lektoraty i egzaminy


Data dodania: 2014-12-17 17:35:32

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej.
+ więcej

Stypendium Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2014-12-04 17:13:52

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA OPOLA
na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – program stypendialny np.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr XLII/663/13 z dnia 23 maja 2013 r. [z późn. zmianami].

Prezydent Miasta Opola
OGŁASZA nabór wniosków
o Stypendium Prezydenta Miasta Opola
w roku 2014/2015


+ więcej

Informacja o konferencji organizowanej przez Biuro Organizacji Pozarządowych – Urząd Miasta Opola


Data dodania: 2014-11-25 18:13:19

Szanowni Państwo,

 Na prośbę Biura Organizacji Pozarządowych – Urzędu Miasta Opola, informujemy, że odbędzie się polsko-czeska konferencja dla samorządowców, organizacji, wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu na temat: „Wolontariat społeczny i centra wolontariatu”.
+ więcej

Wykład otwarty


Data dodania: 2014-11-23 15:24:10

19 listopada 2014 roku odbył się wykład otwarty w Instytucie Studiów Edukacyjnych UO  pt. Realizowanie w polskich uczelniach artystycznych koncepcji kształcenia dyrygenckiego, na przykładzie Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykład wygłosił prof. Stanisław Krawczyński (dyrygent,  kierownik Katedry Chóralistyki, w latach 2004-2012 rektor Akademii Muzycznej w Krakowie).Wykład przyniósł wiele przemyśleń i refleksji. Treści wygłoszonego wykładu są żywe i aktualne, szczególnie wśród studentów kierunków artystycznych.

+ więcej

Strona 1 z 4


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol