Nabór na studia podyplomowe!


Data dodania: 2015-01-23 17:10:28

Trwa nabór zimowy na studia podyplomowe:

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ

oraz

KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE I MUZYKA/PLASTYKA /DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.
+ więcej

Spotkanie mikołajkowe dla osób z Trisomią 21


Data dodania: 2014-12-21 09:32:46

W sobotę 13 grudnia 2014 r. studentki III roku Pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dra Mariusza Garbca zorganizowały spotkanie mikołajkowe dla podopiecznych Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 TRISO.
+ więcej

Ważne! Rejestracja na lektoraty i egzaminy


Data dodania: 2014-12-17 17:35:32

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej.
+ więcej

Platforma E-learningowa w Instytucie Studiów Edukacyjnych


Data dodania: 2014-12-05 15:00:36
 Panel Logowania

 Instrukcja tworzenia ścieżek szkoleniowych i korzystania z platformy e-learningowej 

Dostęp do systemu usosweb dla pracowników i studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych Panel Logowania 


 Instrukcja samodzielnego drukowania protokołu z USOSweb

 Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne


+ więcej

Stypendium Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2014-12-04 17:13:52

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA OPOLA
na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – program stypendialny np.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr XLII/663/13 z dnia 23 maja 2013 r. [z późn. zmianami].

Prezydent Miasta Opola
OGŁASZA nabór wniosków
o Stypendium Prezydenta Miasta Opola
w roku 2014/2015


+ więcej

Strona 1 z 5


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol