Cała Polska czyta dzieciom


Data dodania: 2016-05-25 11:54:49

W dniach 01.06-16.06 Instytut Studiów Edukacyjnych będzie współorganizatorem akcji (z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu )"Cała Polska czyta dzieciom". Studentki Koła Naukowego Pedagogiki Wczesnoszkolnej przez dwa tygodnie będą czytały dzieciom odwiedzającym bibliotekę wybrane fragmenty literatury dziecięcej. Wielki FINAŁ akcji odbędzie się w ISE 16.06.16 w godz. 10:00-12:00 oraz 16:30-18:30. 
W tym dniu odbędzie się Piknik rodzinny połączony z podsumowaniem powyższej akcji.
W dniu 01.06 godz. 11:30 parter ISE odbędzie się zebranie kół naukowych oraz opiekunów, na którym zostanie ustalony plan programu wielkiego finału. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych studentów na spotkanie. 

Gabriela Lakota-Rawska 
nr tel 721-225-467   
+ więcej

Event Naukowo-Artystyczny


Data dodania: 2016-04-30 09:25:10

28 kwietnia 2016 r. w Studenckim Centrum Kultury odbył się Event Naukowo-Artystyczny pt. Muzyka jest stenografią uczuć. Terapeutyczne konteksty słuchania muzyki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Terapeutów i Naukowe Koło Edukacji Kreatywnej z Medialną. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała dr Anna Bokszczanin – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
+ więcej

IV Międzyuczelniane Sympozjum


Data dodania: 2016-04-30 08:49:49

28 kwietnia odbyło się IV Międzyuczelniane Sympozjum nt. Sztuka porozumiewania się. Alternatywne metody komunikowania się z dzieckiem, zorganizowane przez Instytut Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. 
+ więcej

Prof. Dr. Mustafa Toprak z Zirve University w ISE


Data dodania: 2016-04-16 18:29:59

W dniach 12 IV-14 IV 2016 r. w ramach programu ERASMUS+ odbywały się w Instytucie Studiów Edukacyjnych UO gościnne wykłady pracownika naukowo-dydaktycznego  Prof. Dr. Mustafy Topraka z Zirve University, Faculty of Education. Problematyka wykładów dotyczyła zagadnień systemu edukacji w Turcji, reformy szkolnictwa tureckiego. Profesor przedstawił nam nowe spojrzenie na te zagadnienia oraz problemy z tym związane. W trakcie wykładów można zauważyć było wielki entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który swoje źródło ma w połączeniu naukowej pasji badawczej oraz praktyki edukacyjnej. Wykłady wywołały ożywioną wymianę poglądów oraz dyskusję.


+ więcej

Studencka Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych


Data dodania: 2016-03-18 09:47:07

W dniach 17-19.02.2016r. Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej wraz z opiekunem dr Anną Malec oraz dr Stanisławą Włoch wybrało się na konferencję pt: " Poznanie świata wszystkimi zmysłami" do Preszowa (Słowacja). W konferencji brały również udział Koła Naukowe z Preszowa, Nowego Sącza i Raciborza. Pierwszego dnia nastąpiła prezentacja referatów poszczególnych Kół, które przybliżyły tematykę poznania wielozmysłowego. Wieczorem wszyscy uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, gdzie mieli okazję poznać się bliżej. W czwartek studenci z Koła Naukowego w Preszowie zorganizowali dla uczestników aktywizujące i pobudzające wyobraźnię warsztaty, które miały na celu doświadczanie świata za pomocą różnych zmysłów. Kolejnym etapem było zwiedzanie Preszowa wszystkimi zmysłami. Dzięki zajęciom z zakresu poznania wielozmysłowego studenci mieli okazję zaczerpnąć wiele inspiracji i wskazówek, które mogą okazać się pomocne w ich przyszłej pracy zawodowej.


+ więcej

Strona 1 z 9


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol