Rekrutacja 2015/2016


Data dodania: 2016-04-12 10:44:03


Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodnicząca – dr Stanisława Włoch

Sekretarze – dr Małgorzata Ganczarska marganow@uni.opole.pl

                    dr Mariusz Garbiec mgarbiec@uni.opole.pl

Instytut Studiów Edukacyjnych,
(Budynek Collegium Paedagogicum)
ul. Ojca J. Czaplaka 2A
45-052 Opole
tel.  77 452 73 35 (od 22.06. do 09.07.2015)
tel.  77 452 73 33 (od 10.07.2015) 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:
od 22.06.2014 do 09.07.2015  codziennie  (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
od 10.07.2014 do 31.07.2015 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
od 01.09.2014 do 30.09.2015 codziennie (oprócz sobót)  11:00 - 13:00
od 3.08. -   31.08. 2015 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania (Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, pokój 33, III piętro)
+ więcej

Archiwizacja prac dyplomowych


Data dodania: 2015-12-26 12:25:30

W Uniwersytecie Opolskim zmieniają się zasady składania prac dyplomowych. Zmiany dotyczą zarówno studentów jak i promotorów i recenzentów.

Sprawę reguluje zarządzenie nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

Instrukcja dla studentów dotycząca archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych.


+ więcej

Skazani na cyberprzestrzeń. Współczesny człowiek na granicy dwóch światów


Data dodania: 2015-04-17 10:51:40

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Auli Błękitnej Collegium Maius odbyło się sympozjum naukowe nt. Skazani na cyberprzestrzeń. Współczesny człowiek na granicy dwóch światów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez studentów Naukowego Koła Terapeutów i Koła Naukowego Edukacji Kreatywnej z Medialną. Wydarzeniu patronował Zastępca Dyrektora ISE ds. Naukowych – dr Tomasz Michalewski.   
+ więcej

Paidagogos


Data dodania: 2015-02-27 11:39:20


     
Nowy numer Paidagogosaredagowanego przez studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, dostępny jest już w wersji elektronicznej, zachęcamy do lektury.

+ więcej

Spotkanie mikołajkowe dla osób z Trisomią 21


Data dodania: 2014-12-21 09:32:46

W sobotę 13 grudnia 2014 r. studentki III roku Pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dra Mariusza Garbca zorganizowały spotkanie mikołajkowe dla podopiecznych Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 TRISO.
+ więcej

Strona 1 z 5


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol