Rekrutacja 2015/2016


Data dodania: 2016-04-12 10:44:03


Specjalności w Instytucie Studiów Edukacyjnych 2015/2016

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodnicząca – dr Stanisława Włoch

Sekretarze – dr Małgorzata Ganczarska marganow@uni.opole.pl

                    dr Mariusz Garbiec mgarbiec@uni.opole.pl


Szanowni Państwo!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są proszeni o złożenie kompletu dokumentów w komisji rekrutacyjnej.

Informujemy, że prowadzimy dodatkowy nabór na wszystkie specjalności studiów licencjackich i magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.

Każdy zakwalifikowany kandydat, który złoży dokumenty, zostanie przyjęty na studia.

Komisja Rekrutacyjna Instytutu Studiów Edukacyjnych, ul. O. Czaplaka 2a, budynek Collegium Paedagogicum, sala 3, przyjmuje dokumenty w godzinach:
od 10.07. do 31.07.2015 w dni powszednie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
od 01.09. do 30.09.2015 od poniedziałku do piątku 11:00 - 13:00
(nr telefonu 77 452 7333 czynny w godzinach urzędowania Komisji)

Od 3.08. do 31.08. 2015 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania (ul. Katowicka 87B DS "Niechcic").



+ więcej

Archiwizacja prac dyplomowych


Data dodania: 2015-12-26 12:25:30

W Uniwersytecie Opolskim zmieniają się zasady składania prac dyplomowych. Zmiany dotyczą zarówno studentów jak i promotorów i recenzentów.

Sprawę reguluje zarządzenie nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

Instrukcja dla studentów dotycząca archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych.


+ więcej

Przedstawienie


Data dodania: 2015-05-21 16:19:57

Dnia 13.05.2015r. w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego studenci II roku pedagogiki, specjalność: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym (studia magisterskie) zaprezentowali dwa  przedstawienia o tematyce ekologicznej, pt. „ EKO – SMERFY”. 
+ więcej

Naukowe Abstrakcje


Data dodania: 2015-05-09 14:06:20

30.04.2015 studentki należące do Koła Naukowego Pedagogiki Wczesnoszkolnej wzięły udział w I edycji projektu "Naukowe Abstrakcje". 

  
+ więcej

Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół Naukowych


Data dodania: 2015-05-09 13:56:52

W dniach 27-29.04.2015 studentki należące do Koła Naukowego Pedagogiki Wczesnoszkolnej wraz z opiekunem dr Anną Malec uczestniczyły w Międzynarodowym Obozie Studenckich Kół Naukowych w Raciborzu. 

  
+ więcej

Strona 1 z 6


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol